ROBOT GIẢI NHIỆT NGOÀI PHÔI PET

ROBOT GIẢI NHIỆT NGOÀI PHÔI PET


Thông tin dự án

– Tải trọng: 40kg

– Đường nước giải nhiệt trên mâm hút

– Bộ gá giải nhiệt ngoài