MAKE VALUE, BUILD BETTER LIVES
KIẾN TẠO GIÁ TRỊ, NÂNG TẦM CUỘC SỐNG

TẦM NHÌN

Plenma là nhà chế tạo máy chuyên dụng lĩnh vực tự động hóa và máy sản xuất ngành nhựa tầm cỡ Châu Á.

SỨ MỆNH

Plenma mang đến cho khách hàng giải pháp đầu tư hiệu quả và cung cấp thiết bị chất lượng, mang lại lợi ích cho cán bộ nhân viên, đối tác và cộng đồng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

– Uy tín: đúng hẹn, đúng yêu cầu
– Chất lượng ổn định
– Sáng tạo: Luôn cải tiến phương pháp làm việc, cơ cấu thông minh, truyền thông linh hoạt

NGUỒN LỰC HIỆN TẠI

Nhà máy đạt chuẩn ISO 9000, 14000, 45000

Nhân lực hiện tại: 10% Thạc sỹ, 50% Đại học, kinh nghiệm trong lĩnh vực tự động hóa - chế tạo máy trên 15 năm

Diện tích văn phòng: 400m2

Diện tích xưởng: 1.700m2